Śluza Mikaszówka

Wybudowana w 1828 roku. Kierownik budowy por. inż. Wojciech Korczakowski.
Położenie śluzy - 69,1 km
Jednokomorowa - drewniane wrota.
Długość - 43,3 m
Szerokość - 6,05 m
Spadek - 2,44 m

Historia Mikaszówki

Wieś powstała z rudni prowadzonej od połowy XVII wieku do 1826 roku przez mazowieckie rody Domuradów i Skrodzkich. Rudnia została rozebrana z powodu budowy śluzy Kanału Augustowskiego. Nazwa wsi ma związek z pobliskim jeziorem Mikaszewo. Ludność, która tu osiadła zajmowała się wyrębem i spławem drzewa, a także bednarką. Na przełomie XIX i XX wieku działał tu zakład odlewniczy Fejngolda.

    We wsi istnieje wiele zachowanych obiektów tradycyjnego budownictwa. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, zbudowany w 1907 r. jest urządzony w tradycyjnym puszczańskim stylu - liczne rogi jelenie i łosie.